Waterschappen tegen bezuinigingen

DEN HAAG, 8 APRIL. In een brief aan minister Maij (verkeer en waterstaat) en de Tweede Kamer heeft de Unie van Waterschappen gewaarschuwd dat als gevolg van de bezuinigingen het beheer van dijken en de bestrijding van muskusratten gevaar lopen. Het Rijk heeft het onderhoud van dijken en de bestrijding van muskusratten overgedragen aan de provincies. Die blijken gemiddeld een kwart te korten op het beschikbare budget voor de waterschappen, die het werk moeten uitvoeren. De waterschappen vinden dat onaanvaardbaar, temeer daar Maij Maij beloofd heeft niet te zullen bezuinigen op het onderhoud van de dijken. De beveiliging van ons land tegen overstromingen kan hierdoor in gevaar komen, aldus de Unie van Waterschappen.