VN-rapport: voor eerst gemiddelde groei in Oost-Europa als geheel

GENÈVE, 8 APRIL. De gezamenlijke produktie van de Oosteuropese landen zal dit jaar voor het eerst sinds het uiteenvallen van het communistische systeem vijf jaar geleden toenemen. De groei komt uit op één procent. Rusland en de voormalige Sovjet-republieken mogen echter nog niet rekenen op groei van hun produktie. Dit staat in het gisteren gepubliceerde jaarrapport van de Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties.

De produktie in Oost-Europa kromp het afgelopen jaar met ongeveer drie procent. Een jaar eerder was de achteruitgang nog ruim twee keer zo groot.

Polen heeft met een produktiegroei van vier procent dit jaar de beste vooruitzichten, terwijl Tsjechië op een groei van twee en Slovenië op een toeneming van één procent afkoersen. Roemenië zal na het strakke overheidsbeleid dat in samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is opgesteld geen groei beleven. De ontwikkeling van de produktie in Hongarije is onduidelijk, een licht herstel of een aanhoudende achteruitgang, zo zegt de ECE. Bulgarije en Slowakije blijven dit jaar nog kampen met een stagnatie of een verdere val.

“Het economisch herstel in Oost-Europa in een klein aantal landen is een grote opluchting voor de leiders, maar we moeten onder ogen zien dat het herstel erg fragiel is”, aldus de VN. “De inflatie en de begrotingstekorten blijven hoog en de regeringen staan nog altijd onder druk om ze terug te dringen.” De werkloosheid bestempelt de VN als een groot economisch en sociaal probleem. Het aantal Oosteuropeanen zonder baan bedraagt veertien procent van de totale beroepsbevolking.

De situatie in Rusland verschilt sterk van die in de rest van Oost-Europa. Een “verlamming van het marco-economische beleid” treft dit land. De belangrijkste vraag is of Moskou enige kans heeft de doelstellingen voor de inflatie en het begrotingstekort die met het IMF zijn overeengekomen ook te halen. Ook Oekraïne en Wit-Rusland blijven diep in de problemen zitten. De ECE verwacht geen stabilisering en ziet dan ook dit jaar nog geen einde aan de produktieval en de extreem hoge inflatie in deze landen. (Reuter)