Thomassen denkt aan beursgang

De fabrikant van compressoren en gasturbines Thomassen International heeft in 1993 een netto resultaat geboekt van 15,9 miljoen gulden tegen 15,3 miljoen in het voorgaande jaar. Per aandeel steeg de winst van 5,21 tot 5,42 gulden. De belastingdruk ging omhoog van 4,4 miljoen naar 9,2 miljoen gulden doordat er in 1992 nog fiscaal compensabele verliezen waren en in 1993 niet.

De directie verwacht dat het resultaat over 1994 kan worden gehandhaafd op het peil van 1993.

Aandeelhouders wordt een dividendverhoging van 1,75 tot 2,17 gulden voorgesteld. Van de 2,93 miljoen geplaatste aandelen bezit het Duitse machinebouwconcern Deutsche Babcoc 40 procent, de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij 16,5 procent, Rijn-Schelde-Verolme (in liquidatie) 15 procent. Drie participatiemaatschappijen hebben elk 9,5 procent. Deutsche Babcock heeft een optie op de nog niet in haar bezit zijnde 60 procent van de aandelen. De directie van Thomassen deelt mede dat het in de bedoeling ligt om voor de aandelen Thomassen International in Amsterdam beursnotering aan te vragen.

Het bedrijfsresultaat verbeterde vorig jaar met 28 procent tot 23,6 miljoen. De omzet steeg van 350 miljoen tot 525 miljoen.