Suriname wijst toezicht van IMF af

PAG.15: SURINAME

PARAMARIBO, 8 APRIL. Suriname zal zijn structureel aanpassingsprogramma SAP desnoods uitvoeren “op basis van nul gulden Nederlandse financiële ondersteuning.” Dit schrijft de Surinaamse regering in een nota die gisterenavond naar de Nederlandse regering is gezonden. Zij acht de Nederlandse eis van IMF-goedkeuring in strijd met de verdragen tussen beide landen.

De toezeggingen van minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking), vorige maand in New York, over hervatting van de Nederlandse steun noemt Suriname “voorshands een lege dop”, omdat Nederland pas in juli zal beslissen over de benodigde financiële ondersteuning van het SAP en “dan nog afhankelijk van de IMF-rapportage over Suriname”. Minister Pronk wilde vanmorgen nog niet reageren op het besluit van Suriname.

Volgens de Surinaamse regering is Nederland “blijven steken” in de opvatting dat alleen “aan de hand van IMF goedkeuring” steun zal worden verleend. “Dit nu is in strijd met de formele basis van de verdragen tussen Suriname en Nederland.”

Suriname was er vanuit gegaan dat haar akkoord met het het arrangement van Pronk - dat het IMF een functie vervult als rapporteur en adviseur van Nederland - zou leiden tot herstel van de Nederlandse steun. Paramaribo verwijt Nederland dat het Suriname alleen heeft gelaten “op de moeilijke weg naar het punt van de introductie van de uniforme wisselkoers op één juli”.

Suriname betreurt dat, voor wat betreft de samenwerking met Nederland, deze conclusie moest worden getrokken. “Suriname is geen vijand van het IMF en zijn regering zal mogelijkheden voor ruimere benutting van IMF-deskundigen zeker aanwenden, echter zonder het vooruitzicht te openen, ook niet tussen de regels door, dat Suriname van plan is IMF-voorstellen voor bijsturing van het SAP op te volgen.” Het IMF en Suriname zijn overgekomen vier keer per jaar de economie van het Zuidamerikaanse land te peilen. Het IMF is niet bereid hierover speciaal aan Nederland, als derde land, te rapporteren.