Sterk verbeterde winst FGH Bank

FGH Bank, een dochteronderneming van Aegon, heeft de winst in 1993 zien stijgen van 31,3 miljoen tot 100,3 miljoen gulden. Over het lopende boekjaar verwacht de directie een nagenoeg gelijk resultaat. Een jaar eerder werd het resultaat van de hypotheekbank sterk nadelig beïnvloed in verband met moeilijkheden bij het vastgoedbedrijf in Noord-Amerika. Dit belang werd eind 1992 overgedragen aan Aegon USA. Het volume aan nieuwe hypotheken nam toe van 2.209 miljoen tot 2.349 miljoen gulden. De hypotheekportefeuille bleef met 5.020 miljoen op vrijwel hetzelfde niveau.