'Rusland werkt aan biologische wapens'

WASHINGTON, 8 APRIL. Er zijn aanwijzingen dat Rusland voortwerkt aan de ontwikkeling van biologische wapens.

In strijd met internationale verdragsbepalingen heeft het zijn capaciteit voor de ontwikkeling en produktie van biologisceh wapens niet ontmanteld. Dat beweren bronnen binnen de Amerikaanse regering, die vandaag anoniem worden geciteerd in het dagblad The Washington Post. Hoewel president Jeltsin herhaaldelijk het tegendeel heeft beweerd, beschikt Rusland over “een omvangrijke biologische infrastructuur zonder commercieel doel”, aldus de bronnen. Rusland is ondertekenaar van het verdrag uit 1972 dat de ontwikkeling, produktie en het bezit van biologische wapens verbiedt. (Reuter)