Raad Volksgezondheid: wonen en zorg scheiden

DEN HAAG, 8 APRIL. Wonen en zorg dienen veel strikter te worden gescheiden. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het verblijf, 'kost en inwoning', moet niet langer via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden gefinancierd, behalve wanneer de verblijfsvoorzieningen onlosmakelijk met de verzorging zijn verbonden.

Dit zegt T. van der Grinten van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) in een ontwerpadvies dat de raad volgende week behandelt. Volgens de NRV speelt de overheid niet goed in op de verschuivingen die in de maatschappij zijn opgetreden. “Hulpvragers zijn buiten patiënt ook burgers die behoefte hebben aan zelfstandige woonruimte. Ouderen of gehandicapten die door een kleine kring kunnen worden verzorgd, zouden vaak graag thuis willen blijven wonen. Doordat de budgetten van thuiszorg en van verzorgingstehuizen gescheiden zijn, is dit nu bijna niet te organiseren.”

In de ABWZ is wonen ten onrechte gekoppeld aan zorg, meent Van der Grinten. “Mensen die hulp vragen dienen ook volgens de normale regelgeving gehuisvest te worden. Nu betalen zij een eigen bijdrage, maar hebben ze geen recht om zelf voor huisvesting te zorgen. Dit stelt eisen aan de organisatie van de zorg- en dienstverlening en aan het samenspel met de sector volkshuisvesting. De regelgeving moet minder en helderder. De AWBZ is nu buitengewoon betuttelend en ondoelmatig.”

Zorg moet, volgens de NRV, geboden worden door een afgeslankt AWBZ-verzekeringspakket. Het nieuwe kabinet zal een beslissing moeten nemen over 'huisvesting met zorg'.