Pas verschenen; vertaald

Maria Alice Barroso Zeg zijn naam en ik vermoord hem Vert. Adri Boon, Uitg. De Geus, 543 blz., ƒ 54,90

De Braziliaanse schrijfster Maria Alice Barroso (1926) schreef bijna dertig jaar geleden het epos van een stamvader en grootgrondbezitter van een stadje, dat exemplarisch is voor de geschiedenis van Brazilië.