'Onderzoek van NAM in Wadden is illegaal'

HARLINGEN, 8 APRIL. De Waddenvereniging beschuldigt de Nederlandsche Aardolie Maatschappij van illegaal seismologisch onderzoek op de Groningse kwelders. De vergunning die de NAM daar voor heeft, verbiedt onderzoek na 15 maart in verband met het broedseizoen. Volgens de NAM laat de vergunning ruimte om eerder met onderzoek op te houden of nog een tijdje door te gaan.

Volgens de vereniging blijkt verder dat voordat de vergunning op 29 maart van dit jaar werd afgegeven, ook al onderzoek is verricht ten behoeve van gaswinning in de Waddenzee. Bovendien werd geconstateerd dat werknemers met terreinwagens over de kwelders rijden. Daar is volgens woordvoerder P. de Cock van de Waddenvereniging geen toestemming voor gegeven. “Ook blijkt dat de NAM een geul bij Noordpolderzijl wil graven en een haventje wil bouwen. Wij hebben er geen vertrouwen meer in dat de NAM zorgvuldig met de Waddenzee omspringt”, aldus een verbolgen De Cock.

De Waddenvereniging zal bij staatsecretaris Gabor van natuurbeheer protesteren en een klacht indienen bij de officier van justitie.

Woordvoerder F. Duut van de NAM zei dat het bedrijf wel uitkijkt om illegaal bezig te zijn. “In overleg met inspecteurs van het rijk hebben we gevraagd of we nog een aantal dagen door konden gaan. Dat doen we al jaren zo en dat is in de vergunning geregeld. Als het moet, houden we eerder op”, aldus de NAM-woordvoerder. De terreinwagens zijn volgens hem speciaaal voor het wad ontworpen om zo weinig mogelijk schade aan te richten.

De Waddenvereniging zegt verder dat het een “reëel gevaar” is dat de NAM op zeer korte termijn de toegangsgeul van de haven van Noordpolderzijl op een voor de natuur schadelijke wijze wil uitbreiden. De NAM is van plan steigers te bouwen in de kwelder en er is sprake van het uitbaggeren van de toegangsgeul. Voor het seismologisch onderzoek opereren schepen van de NAM op dit moment vanuit de de haven van Lauwersoog. Om logistieke redenen kiest de NAM voor haven van Noordpolderzijl, die nu echter te klein en te ondiep is. Nu is het slechts tot twee uur voor en twee uur na hoog water mogelijk de haven uit te varen. De NAM wil 24 uur per dag kunnen uitvaren. Dat betekent dat de vaargeul tot tenminste NAP -2 meter moet worden uitgebaggerd.