Onderzoek naar verzelfstandiging Rijksakademie

DEN HAAG, 8 APRIL. De Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam wordt mogelijk verzelfstandigd, net als de rijksmusea. Een ambtelijke werkgroep onderzoekt de wenselijkheid ervan. In het najaar hopen de onderzoekers klaar te zijn. De Rijksakademie, die een jaarlijkse subsidie van 4,1 miljoen gulden ontvangt van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, is geen onderwijsinstelling, maar een werkplaats voor zestig kunstenaars.