Kritiek op ontmoeting Kooijmans met Princen

DEN HAAG, 8 APRIL. De Tweede-Kamerfractie van het CDA betreurt het dat partijgenoot minister Kooijmans (buitenlandse zaken) tegen de wens van een Kamermeerderheid (CDA en VVD) gistermiddag in Jakarta een ontmoeting heeft gehad met de Indonesische mensenrechtenspecialist Poncke Princen.

Princen keerde zich in 1948 tegen zijn Nederlandse medesoldaten en wordt als een overloper en deserteur beschouwd. Kooijmans is steeds van mening geweest dat hij Princen wel kan ontmoeten. In het verleden heeft hij als rapporteur van de VN-mensenrechtencommissie contact met hem gehad. Volgens het CDA-Kamerlid Koffeman zijn de gevoelens van de veteranen belangrijker dan een ontmoeting met een mensenrechtenactivist.

Het Veteranenplatform, dat 130.000 veteranen vertegenwoordigt, noemt het ongebrijpelijk dat Kooijmans tegen het oordeel van een Kamermeerderheid van de Tweede Kamer de ontmoeting met Princen heeft doorgezet. “De ontmoeting van een regeringsvertegenwoordiger met de man die zich ooit tegen zijn mede-soldaten keerde is krenkend voor de Indië-veteranen en druist lijnrecht in tegen de doelstellingen van het veteranenbeleid van de overheid.”

In een verklaring van het Veteranenplatform wordt erop gewezen dat veteranen zich verplicht voelen om zolang zij leven de nagedachtenis aan hun gevallen collega's in ere te houden. “Hun gevoelens ten aanzien van de slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië worden aangetast door officiële contacten met Princen. Het Veteranenplatform heeft getracht de minister te overtuigen van de emotionele schade die hij hiermee onder de Indië-veteranen veroorzaakt. Princen maakte destijds de keuze zich te keren tegen Nederlandse militairen, een daad die ook voor hem een levenslange consequentie heeft.”