Hirsch Ballin zat niet zonder pijn in Kamer

De tred is niet heel anders dan normaal, maar de bewegingen zijn langzamer. Eenmaal achter de regeringstafel aangekomen neemt minister Hirsch Ballin (justitie) voorzichtig plaats in zijn zwarte stoel. De fauteuil is speciaal overgebracht van het departement van justitie naar de vergaderzaal van de Kamer

De rugkwetsuur van minister Hirsch Ballin kreeg de afgelopen weken bijna staatsrechtelijke betekenis. Zou hij op tijd 'pijnvrij' zijn om het beladen Kamerdebat over de IRT-affaire bij te wonen?

Veertien uur duren de beraadslagingen. Bijna twintig keer stapt de bewindsman uit zijn stoel om een paar minuten rond te lopen en de rug te rechten. Tijdens de dinerpauze, nog voordat de helft van het debat is verstreken, gaat het slecht. “Hij heeft het zwaar gehad”, zegt zijn woordvoerder. Hirsch Ballin moet in de ministerskamer plat op een bankje gaan liggen. “In het weekeinde zal moeten blijken hoe hij herstelt”, aldus de zegsman. Of Hirsch Ballin daarna aan het werk gaat is nog niet bekend. “Het was voor zijn fysieke toestand beter geweest niet te verschijnen. Maar politiek kon hij niet anders.”

Op het oog lijkt de pijn van de minister tijdens zijn lange betoog in eerste termijn mee te vallen. Aan het slot dankt Hirsch Ballin de Kamerleden die hem de beste wensen voor zijn fysieke gezondheid hebben gewenst. “Ik ben mij ervan bewust dat dit niet altijd samenging met goede wensen voor mijn politieke heil. Ik ben er toch dankbaar voor, evenals trouwens voor de oprechte zorg en belangstelling die ik over grenzen van politieke scheidslijnen heen van anderen heb ervaren. Die belangstelling kende soms geen grenzen. Een van de omroepen heeft een van de eerste dagen dat ik plat lag urenlang een busje voor mijn woning geposteerd met een na enige tijd door spelende kinderen ontdekte verborgen camera, kennelijk wachtend op het moment waarop ik met veerkrachtige tred het huis zou verlaten om de hond uit te laten. En dat terwijl wij helemaal geen hond hebben!”