Groen Rechts: voor autoloze zondag, tegen 'plandenken'

Geen linkse gelijkheidsidealen, wel strenge milieubescherming. Dat is het fundament van de eind vorig jaar opgerichte Partij voor Milieu en Recht. Tweede deel in een serie over nieuwkomers bij de komende Kamer- verkiezingen.

DEN HAAG, 8 APRIL. De partij had net zo goed Groen Rechts kunnen heten, bekent Ronald Kaatee, lijsttrekker en mede-oprichter van de Partij voor Milieu en Recht. Maar de associatie van 'rechts' met asociaal beleid werd te weinig wervend bevonden. “Want wij willen geen bezuinigingen op onderwijs of op de bijstand.” De partij is ook voor referenda en legalisering van drugs. Dat zijn evenmin echt rechtse punten, vindt Kaatee. Dus werd het 'Partij voor het Milieu en Recht'. 'Milieu' wegens het groene en 'Recht' omdat strengere straffen voor criminelen een ander belangrijk punt van de partij is.

Niettemin, de grondslag van de Partij voor Milieu en Recht (PMR) wordt het best omschreven met 'groen rechts'. Kaatee: “Ik ben in 1991 begonnen uit onvrede over het idee dat je links moet zijn om groen te zijn. Ik wilde een groene niet-linkse politiek, omdat de linkse economische politiek zoals die sinds het kabinet-Den Uyl is gevoerd leidt tot economische slechte resultaten.” Kaatee geeft de uitbreiding van Schiphol als voorbeeld. Zijn partij is daar tegen. “Maar de PvdA omarmt het. De economie gaat zo slecht dat iedereen blij is dat er eindelijk eens wat gebeurt. De uitbreiding - slecht voor het milieu - wordt verdedigd met het argument dat met Schiphol het geld kan worden verdiend om het milieu te beschermen. Wat een onzin. Als je het niet doet, houd je dertig miljard over.”

De PMR is tegen het linkse gelijkheidsideaal - dat leidt maar tot eenheidsworst. De partij is voorstander van “loon naar werken, geen progressieve belastingen, afschaffing van de vermogensbelasting, liberalisering van de arbeidsmarkt, meer dan een halvering van de ontwikkelingshulp.” De PMR kiest voor een 'basisstelsel' in de sociale zekerheid. “Het miniumum wordt gegarandeerd, voor de rest moet men zich bijverzekeren”.

Maar ook moeten er “eindelijk” strenge milieumaatregelen worden genomen, met extreem hoge boetes op vervuiling. Dat hoeft niet slecht voor de economie te zijn, meent Kaatee. Door de ecotax, verhoging van de belasting op produkten die het milieu belasten, zullen milieuvervuilende economische activiteiten zich vanzelf uit de markt prijzen. Verder wil de PMR onder andere autoloze zondagen, autoluwe binnensteden èn grotere bemanningen op zeeschepen. Want veel van de milieurampen worden veroorzaakt door te kleine bemanningen, aldus het verkiezingsprogramma. “De secretaris is oud-stuurman op de grote vaart”, verklaart Kaatee de grote aandacht voor de zeevaart in het programma.

De groen-rechtse partij houdt kantoor op de begane grond van het huis van de voorzitter in Den Haag. Helemaal geïnstalleerd is de partij er nog niet. Een affiche tegen vivisectie laat halverwege het gesprek los van de muur. In een hoek van de kamer staat een cellokist, van de vrouw van de voorzitter.

Vroeger was Kaatee veel linkser, vertelt hij. Een blauwe maandag was hij zelfs lid van de PvdA. Maar tijdens zijn geschiedenisstudie viel hij door lezing van Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes van zijn vooruitgangsgeloof. Mede door de Russische schrijver Dostojevski en de filosoof Nietzsche ziet hij sindsdien niet zo veel meer in het “rationele, planmatige blauwdrukdenken”.

Spengler zag culturen als biologische eenheden, die het lot van de mensen determineren. Hoe kijkt Kaatee aan tegen de multiculturele samenleving? “Dat is niet probleemloos, zorgwekkend zelfs.” De PMR pleit onder meer voor een 'asielquotum'. Om de gevolgen van de overbevolking tegen te gaan, wil de partij ook 'het gebruik van de bestaande woningen intensiveren'. In zijn studententijd heeft Kaatee in studentenhuizen gezien hoe dat kan.

    • Hendrik Spiering