Foto

Foto: VEENHUIZEN - Criminele jongeren hakken hout in de buurt van Veenhuizen. Ze zijn ondergebracht in het nieuwe onderkomen voor jonge criminelen, dat staatssecretaris Kosto (justitie) gisteren heeft geopend. De inrichting, die luistert naar de naam de Rolpaal, is een uitvloeisel van het plan van minister-president Lubbers om jonge criminelen op te sluiten in zogenaamde kampementen.

In Groot Bankenbosch in Veenhuizen verblijven nu 15 allochtone jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Zij verrichten zware fysieke arbeid, zoals het kappen van hout en het aanleggen van paden. Avondstudies moeten de jongeren voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. Veenhuizen biedt plaats aan twintig jongeren, die veelal zijn opgepakt vanwege 'kleine' overvallen en inbraken. Ernstig verslaafden, psychiatrisch zieken en jongeren wier delicten 'maatschappelijke weerstand' oproepen, worden niet in de open inrichting opgenomen. (Foto Sake Elzinga)