Fokker: ontslag beperken tot 750

ROTTERDAM, 8 APRIL. Het aantal gedwongen ontslagen bij vliegtuigbouwer Fokker lijkt mee te vallen. De vakbonden hebben gisteren met Fokker een pakket maatregelen afgesproken, waardoor het aantal gedwongen ontslagen teruggebracht wordt van 1900 tot 750. In ruil hiervoor moeten de werknemers tot 1996 afzien van loonsverhoging. De afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur en de centrale ondernemingsraad. Dit zal volgens de vakbonden, die vanmorgen de Fokker-werknemers hebben ingelicht, waarschijnlijk nog enkele weken in beslag nemen.

Fokker en de bonden denken 380 gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen door het natuurlijk verloop extra te stimuleren. Van het ontslag van 350 medewerkers kan worden afgezien door twee regionale banenpools in het leven te roepen. Nog eens 300 banen zijn te redden door de arbeidstijd te verkorten bij het bedrijfsonderdeel FAC. Tot slot zullen er afspraken worden gemaakt over het creëren van een vertrekregeling voor 55-plussers en vrijwillig deeltijdwerk. Door deze maatregelen moeten 120 banen behouden kunnen blijven.

De 10.000 werknemers van Fokker moeten in ruil voor het behoud van arbeidsplaatsen salaris inleveren. De loonsverhoging van 1 procent die voor dit en volgend jaar was voorzien, gaat niet door. Verder wordt een uitgestelde loonsverhoging van 2,25 procent uit 1993 die volgend jaar zou worden uitbetaald, verschoven naar 1996. Fokker denkt ook 1 procent op loonkosten te kunnen besparen door af te zien van extra periodieke loonsverhogingen.

Minister Andriessen van economische zaken heeft het nieuwe budget ter grootte van 234 miljoen gulden van het vliegtuigtechnologieprogramma van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (NIVR) goedgekeurd. Het NIVR beheert en bestuurt de ontwikkelingssteun die Fokker van overheid en bedrijfsleven ontvangt. Het technologieprogramma, waarin ook Nederlandse toeleveranciers participeren, geldt voor de periode 1993-1997 en is bedoeld als steun in de verdere ontwikkeling van de Fokker 70 en 100. Bij het samengaan met het Duitse Dasa is Fokker een 'leidende rol' in de produktie van dit type vliegtuigen (met 65 tot 130 stoelen) toegezegd. Het gaat uitdrukkelijk niet om steun bij de bouw van de vliegtuigen maar om het inperken van de risico's bij aanwending van nieuwe technologie. Fokker heeft de verplichting per verkocht vliegtuig geld terug te storten in het fonds (de zogeheten 'revolving fund'-constructie). Eerder was al een budget opgesteld voor de periode 1991-1995, maar het samengaan met Dasa maakte een herijking van het programma gewenst, aldus een woordvoerder van het NIVR in Delft. Dat is neergekomen op een aanzienlijke uitbreiding van het fonds.