'De wil van patiënten moet beter vastliggen'

UTRECHT, 8 APRIL. Patiënten moeten een vertegenwoordiger benoemen die hun wensen kent en kan interpreteren als de patiënt daar zelf niet meer toe in staat is. Dit heeft de overkoepelende artsenorganisatie KNMG gezegd bij de presentatie van een brochure over schriftelijke wilsbeschikkingen.

Patiënten confronteren dokters de laatste jaren steeds vaker met verklaringen waarin is opgenomen dat de patiënt bijvoorbeeld de behandeling wil staken als hij ernstig dement wordt of in een langdurige coma raakt. Andere beschikkingen spreken zich uit over euthanasie of kennen een verbod op levensbeëindiging.

De wilsbeschikkingen zorgen soms voor problemen en verwarring, indien dokters snel moeten handelen en de verklaring onduidelijk is. Om dergelijke problemen te voorkomen, wil KNMG dat patiënten een vertegenwoordiger benoemen èn een goede schriftelijke wilsbeschikking opstellen.

Dit moet gebeuren in samenspraak met de dokters, meent KNMG. De arts kan dan ook eventuele gewetensbezwaren tegen het uitvoeren van euthanasie kenbaar maken en de patiënt zelfs adviseren een andere arts te nemen.

Prof. dr. C. Spreeuwenberg, hoofdredacteur van Medisch Contact, juicht het voorstel van de overkoepelende artsenorganisatie toe. Wel wijst hij op het belang van goede voorlichting aan de patiënten. Volgens Spreeuwenberg moeten onder meer huisartsen de patiënten helpen met het vastleggen van hun wilsverklaring. Ook zouden zij verouderde verklaringen in samenwerking met de patiënt moeten actualiseren.