Correcties & Aanvullingen

Kuiloven

In de krant van zaterdag 2 april (Omheind Germaans kamp uit derde eeuw blootgelegd, pagina 2), ontbreekt bij de grafische voorstelling van de kuiloven te Heeten de vermelding dat de oorspronkelijke reconstructietekening is gemaakt door Matthijs van Nie

Desegregatie

In de krant van dinsdag 5 april (Magneetscholen aantrekkelijker voor blank en zwart, pagina 2) ontbreekt een koppelteken bij een afgebroken regel. In de zin: Volgens schoolhoofd Udo is de segregatie van de leerlingenpopulatie op de scholen niet per se nodig, moest staan: desegregatie.

Software

In de krant van woensdag 6 april (Microsoft wil meer actie tegen software-vervalsing, pagina 17) stond een grafiek over het Europese software-gebruik. De daarin vermelde percentages betreffen niet het gebruik van illegale software, maar juist van legaal verworven computerprogrammatuur.