College Rotterdam: kabinet moet over Zestienhoven beslissen

ROTTERDAM, 8 APRIL. Het nieuwe Rotterdamse college van B en W wil het vliegveld Zestienhoven sluiten, maar erkent dat alleen het nieuwe kabinet daarover een besluit kan nemen. Om een werkgelegenheidsprogramma voor laag opgeleiden te financieren, zal de gemeente honderd tot 125 miljoen gulden uit eigen budget besparen. In de komende vier jaar komt er ruimte voor experimenten met een correctief referendum en gereguleerde verstrekking van heroïne aan verslaafden.

Dit zijn de belangrijkste punten in het programakkoord dat de vijf partijen in het nieuwe Rotterdamse college van B en W - PvdA, D66, CDA, VVD en GroenLinks - woensdagnacht overeen zijn gekomen. Gistermiddag kon het akkoord nog net worden toegelicht voordat burgemeester Peper in de raadszaal afscheid nam van 24 vertrekkende raadsleden.

De brede coalitie is volgens PvdA-onderhandelaar H. Simons vooral een antwoord op de grote sociale problemen in Rotterdam. Ook voor de vorming van een regiobestuur voor Rotterdam/Rijnmond, een enorme bestuurlijke operatie, is een brede consensus nodig. Simons: “Voor mijn generatie Rotterdamse politici uit de jaren zeventig, die gewend waren aan twee-partijen colleges, doet dit college vreemd aan. Maar voor 1974 waren colleges met drie of vier partijen heel normaal.” Ook op een ander punt grijpt het college terug op het verleden: onder de zes wethouders bevindt zich geen enkele vrouw.

De toekomst van het vliegveld Zestienhoven, dat het grootste breekpunt leek in een coalitie met zowel voorstanders (CDA, VVD) en tegenstanders (PvdA, D66, GroenLinks) van een nieuwe luchthaven, heeft volgens Simons “eigenlijk weinig tijd gekost”. Het compromis houdt in dat het kabinet beslist en dat Rotterdam aan elk besluit loyaal meewerkt. Wel wordt er in het program-akkoord nadrukkelijk op gewezen dat de Rotterdamse raad, die in 1992 nog voor het nieuwe vliegveld stemde, in haar huidige samenstelling tegen is.

Volgens Simons zou het nieuwe kabinet al deze herfst moeten besluiten of een 'nationaal belang' gemoeid is met een luchthaven bij Rotterdam. Zo niet, dan volgt sluiting van Zestienhoven. Zo ja, dan wordt het vliegveld verplaatst. Om het kabinet tot spoed aan te zetten, zal het college onderzoekscommissies benoemen die zich buigen over de toekomstige relatie tussen Zestienhoven en Schiphol, naar alternatieve lokaties voor een vliegveld in de Rotterdamse regio zoeken en de effecten van het zogeheten IPNR (Integraal Plan Noordrand Rotterdam) nog eens nalopen. Simons: “Het kabinet heeft niet zelden de neiging bij lastige kwesties om nader onderzoek te vragen. Om er vaart in te houden, is verstandig maar vast op die vraaag te anticiperen.”