Blokkensysteem overtreft stoutste verwachting KLM

AMSTERDAM, 8 APRIL. De vervoers- en produktiecijfers van de KLM vertoonden afgelopen maart een spectaculaire stijging in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Zo is het passagiersvervoer in maart '94 in vergelijking met maart '93 met 20 procent gestegen, ofwel een stijging van 2697 naar 3241 'per miljoen passagierskilometers', aldus een KLM-persbericht. Dit positieve resultaat, behaald in een periode waarin de burgerluchtvaart in het algemeen moeilijke tijden beleeft, wordt vooral toegeschreven aan invoering afgelopen jaar van het 'blokkensysteem', een nieuw schema van vertrek en aankomst van vliegtuigen waardoor meer vluchten plaatshebben, beter gespreid over de dag.

Het vervoer van vracht en post steeg met 17 procent (van 247,2 naar 283,5 'in miljoenen tonkilometers'). Het totale vervoer nam over de genoemde periode toe met 17 procent en de produktie met 10 procent. En de belangrijke beladingsgraad steeg ondanks de uitbreiding van de capaciteit - eveneens gevolg van het nieuwe blokkensysteem - van 71,2 naar 75,7 procent.

De ontwerper van dit systeem, ir. J.W. van Rooij, legt uit: “De impact van het nieuwe blokkensysteem is te vergelijken met het verplaatsen van een 100-jarige eik. Op zijn oude plaats kan hij niet verder groeien maar vooraf is het maar de vraag of hij op de nieuwe plaats zal aarden. Het nieuwe blokkensysteem had en heeft dezelfde betekenis voor de KLM. En het blijkt nu uitstekend te aarden.”

Van Rooij beklemtoont dat de dienstregeling van een luchtvaartmaatschappij zeer bepalend is voor het commerciële succes van de produktie. “Het blokkensysteem is voor de KLM de ruggegraat van die dienstregeling. Door die te wijzigen is vrijwel geen enkele vertrektijd het laatste jaar onveranderd gebleven. Het was vooraf zeer de vraag of de passagiers de nieuwe tijden zouden accepteren. Massale aanpassing ineens van alle tijden was dan ook zeker niet zonder risico. Maar gezien de laatste resultaten van de KLM is het goed uitgepakt.”

Naast de commerciële kant van de zaak waren er, naar het oordeel van de ontwerper van het KLM-blokkensysteem, ook operationele vraagtekens. “De processen op de grond moesten allemaal veranderen en de organisatie als geheel zou meer moeten presteren. Vooral op het punt van de punctualiteit was het de grote vraag of dat zou lukken.” Van Rooij vervolgt: “Een ander punt van zorg was dat de continuïteit van de bestaande passagiersmarkten gebood dat invoering gepaard zou gaan met grote groei. Gefaseerd invoeren om de risico's te vermijden was slechts ten dele mogelijk.”

Dat de KLM-directie ondanks alle risico's de veranderingen aandurfde, valt volgens Van Rooij direct te herleiden tot de luisterrijke perspectieven, zoals: De rol van Europees georiënteerde maatschappij kan beter worden ingevuld doordat dezelfde vloot met hulp van het blokkensysteem 35 procent meer aansluitingen kan onderhouden. Door de betere opzet van het netwerk kon ook de samenwerking met Northwest en Air UK beter worden ingevuld. De produktiekosten worden gedrukt door een gemiddeld 10 procent betere benutting van de vloot en betere spreiding van aankosten en vertrekken op Schiphol. De kwaliteit is beter onder controle door massale herziening van operationele processen en daardoor verbeterde de punctualiteit op Schiphol. De concurrentiepositie ten opzichte van andere maatschappijen is op vele routes versterkt door de forse toename van frequenties op cruciale tijden. Daardoor zagen verscheidene concurrenten zich gedwongen op bepaalde routes diensten terug te nemen.

Ir. Van Rooij: “Na een zorgvuldige voorbereiding ging ruim een jaar geleden de knop om en hield menigeen de adem in. Achteraf kunnen we vaststellen dat de invoering van het blokkensysteem en de nieuwe dienstregeling de stoutste verwachtingen heeft overtroffen.”