Banken maken hypotheken weer duurder

ROTTERDAM, 8 APRIL. ABN Amro en VSB Bank verhogen met ingang van vandaag hun hypotheekrentetarieven. Het is de tweede maal dit jaar dat beide banken de tarieven verhogen.

Volgens ABN Amro houdt de verhoging verband met de stijging van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt. De bank maakt hypotheken met een rentevaste periode van twee, tien, vijftien en zeventien jaar 0,2 procent duurder. De tarieven voor hypotheken met drie, vijf, zeven en twaalf jaar vaste rente stijgen met 0,3 procent. Het tarief voor een hypotheek met gemeentegarantie met een rentevaste periode van vijf jaar komt daardoor op 7,1 procent. De VSB brengt dat zelfde tarief op 7 procent, een verhoging met 0,2 procentpunt.

Eind maart verhoogden al niet-bancaire instellingen als de verzekeraars FBTO en Zürich en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds hun hypotheekrentetarieven voor de tweede maal dit jaar. Bij het ABP staat het tarief voor een tienjarige annuïteitenlening sindsdien op 7,2 procent (was 6,9), terwijl de rente voor een vijfjarige hypotheek van 6 naar 6,8 procent steeg. Zürich Leven verhoogde de tarieven met 0,4 procentpunt, waardoor een vijfjarige lening op 7,0 procent en een tienjarige op 7,3 procent is gekomen.

Begin maart verhoogden de financiële instellingen hun hypotheektarieven, nadat de hypotheekrente de maanden ervoor alleen maar was gedaald. Het gros van de hypotheken op de Nederlandse markt heeft een mogelijkheid tot rentebijstelling na 5 jaar. Veel financiële instellingen gebruiken de rente-ontwikkelingen op de kapitaalmarkt voor vijfjarige leningen dan ook als leidraad voor het vaststellen van hun tarieven. De rente op vijfjaarsleningen is na een dieptepunt van 5,06 procent vanaf januari scherp gestegen. Die stijging wordt onder meer toegeschreven aan de ontwikkeling van de Amerikaanse rente.