Werkloosheid in Duitsland onder vier miljoen

NEURENBERG, 7 APRIL. Het aantal werklozen in Duitsland is vorige maand met 142.000 gedaald tot 3,9 miljoen en kwam daarmee voor het eerst dit jaar onder het naoorlogse record van vier miljoen.

De daling is volledig toe te schrijven aan seizoensinvloeden, zo blijkt uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Duitse arbeidsbureau. In het westen van het land verminderde het aantal werklozen met 102.000 tot 2,64 miljoen. Daardoor daalde het percentage werklozen onder de beroepsbevolking van 8,9 tot 8,5. In de vroegere DDR daalde het aantal mensen zonder baan met 40.000 tot 1,26 miljoen en ging het werkloosheidspercentage omlaag van 17,1 naar 16,8. De directeur van het Arbeidsbureau, Bernhard Jagoda, sprak van “de gebruikelijke opleving in het voorjaar”. Als de cijfers voor West-Duitsland worden gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, komt er een stijging van het aantal werklozen in maart uit de bus met 20.000. “De economische en structurele problemen op de arbeidsmarkt blijven bestaan”, aldus Jagoda. De Duitse minister van economische zaken, Günter Rexrodt, had meer oog voor de niet-gecorrigeerde cijfers. Volgens hem vormen die een bevestiging voor de voorspelling van de regering dat de Duitse economie zich begint te herstellen. Het optimisme van Rexrodt werd vandaag ondersteund door cijfers over de orderontvangst van de Westduitse industrie. De orderstroom was in februari 3,1 procent groter dan in de voorgaande maand en 2,9 procent groter dan in februari van het afgelopen jaar. (Reuter, KRF)

Een ander debuut dat verwachtingen wekt is de roman Picknick op de wenteltrap van de tot nu toe als dichteres bekende Esther Jansma. Het boek dat in april verschijnt zou 107 kortere en langere taferelen bevatten die de wereld gezien vanuit het kind tot onderwerp hebben. Jansma wil op deze manier nagaan hoe een kind in de loop der tijd zijn omgeving leert zien en begrijpen.