Vijf partijen in nieuw college van Rotterdam

ROTTERDAM, 7 APRIL. Groen Links, CDA, VVD, D66 en PvdA zijn gisteravond overeengekomen het nieuwe college van B en W in Rotterdam te vormen. Hans Simons en Hans Kombrink zullen de twee wethoudersposten voor de PvdA bezetten, de overige partijen krijgen ieder één wethouder.

In de onderhandelingen voor het nieuwe college, die meer dan een maand in beslag hebben genomen, wisten de partijen lange tijd geen overeenstemming te bereiken over de toekomst van vliegveld Zestienhoven, het uitschrijven van referenda en besparingen om een lokaal programma voor werkgelegenheid en veiligheid te kunnen financieren. Op die punten is op dit moment alleen duidelijk dat het nieuwe collegeprogramma de mogelijkheid openlaat om correctieve referenda uit te schrijven.

Ook de deelname van GroenLinks aan het college van B en W was lang een struikelblok. VVD en CDA wilden GroenLinks buiten het college houden, omdat die partij in de afgelopen vier jaar te enthousiast oppositie zou hebben gevoerd en deelname de bestuurlijke slagkracht van het nieuwe college zou ondermijnen. Simons hield vast aan een wethouderspost voor GroenLinks, de andere partijen zijn uiteindelijk gezwicht.

PvdA, CDA en VVD vormen op dit moment in Rotterdam het college van B en W. Onderhandelaar Simons stuurde echter aan op een breed college, ondermeer wegens de vorming van de stadsprovincie Rotterdam, een grote bestuurlijke operatie die in de komende zittingsperiode beslag moet krijgen. Ook willen de partijen in het centrum een gesloten front vormen tegen de Centrumdemocraten en CP'86, die in de nieuwe raad samen zes zetels bezetten. Vorige week kwamen de fracties overeen dat extreem-rechts in alle raadscommissies zitting mogen nemen, behalve in de beroepscommissies en de commissie voor openbare orde, veiligheid en politiezaken.