Vier partijen in peiling even groot

DEN HAAG, 7 APRIL. Nederland koerst af op een politieke situatie waarbij de vier grote partijen elkaar in omvang nauwelijks ontlopen. Volgens recente opiniepeilingen komen de CDA, PvdA, VVD en D66 steeds dichter bij elkaar. Allemaal zouden ze nu kunnen rekenen op circa 20 procent der kiezers. Het CDA zou daarmee de meeste aanhang verliezen. Zijn positie als grootste partij van Nederland staat onder het electoraat ter discussie, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerde peiling van het bureau Interview.

CDA-fractieleider Brinkman zei in een reactie zich “niet lekker” te voelen bij de voorspelde forse daling van zijn partij. Hij verbaasde zich erover dat het verlies hem wordt verweten, terwijl het grote verlies van de PvdA haar leider Kok niet wordt aangerekend. Volgens Brinkman hebben de burgers als gevolg van de onzekere maatschappelijke situatie “de neiging de flanken van het politieke spectrum op te zoeken”.

In de peiling van Interview komt het CDA uit op 19,5 procent. De christen-democraten moeten de drie andere partijen voor laten gaan. De PvdA staat op 20,3 procent, D66 op 19,8 procent en de VVD op 19,7 procent. Omgerekend in Kamerzetels komen PvdA en D66 beide uit op 31 zetels, VVD en CDA beide op 30 zetels. Voor het CDA zou dit neerkomen op een verlies van 24 zetels. De PvdA zou, ondanks een verlies van 17 zetels, de grootste partij zijn. De VVD boekt 8 zetels winst en D66 19 zetels.

De kans dat de Tweede Kamer na de verkiezingen van 3 mei uit een groter aantal partijen zal bestaan lijkt aanzienlijk. De peiling voorspelt zetels voor twee ouderenpartijen, het Algemeen Ouderen Verbond en de Unie 55+. Deze partijen zetten zich sterk af tegen de AOW-plannen van het CDA. De afsplitsing van de Centrumpartij (CP '86) wordt ook een zetel voorspeld. De Socialistisch Partij staat in de peilingen al langer op 2 zetels.