Slechtziend

Met belangstelling las ik het artikel 'Slechtziend? Daar valt heel wat aan te doen' van Marion de Boo in W&O van 24 maart j.l.

Hierin wordt een helder beeld geschetst van de zorg- en dienstverlening aan slechtzienden in Nederland. Dit beeld is echter niet compleet. Het Loo Erf in Apeldoorn zou hieraan dienen te worden toegevoegd als landelijk centrum met een aantal specifieke en vooral ook hooggespecialiseerde functies ondermeer op het terrein van Low Vision. Vooral cliënten met meer complexe gezichtsproblemen worden door de in het artikel genoemde Regionale Instellingen naar Het Loo Erf doorverwezen.

    • Stichting het Loo Erf
    • Drs. G.J.C. Kortz