Regeling aanleg bos na succes afgeschaft

DEN HAAG, 7 APRIL. Een regeling van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij die de aanleg van bos op landbouwgronden moet stimuleren, is al na enkele dagen wegens succes gesloten. Met ingang van gisteren neemt het departement geen aanvragen meer in behandeling omdat het beschikbare budget van 34 miljoen gulden al is overschreden. Op vrijdag 1 april was de regeling opengesteld. De regeling beoogt jaarlijks 1.200 hectare landbouwgrond permanent uit produktie te nemen en te bebossen. De meeste aanvragen komen uit Drenthe (20 miljoen) en Groningen (14 miljoen).