Personalia

Hoofdcommissaris J. Wilzing, nu nog hoofd van de Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI) van het Korps Landelijke Politiediensten, is benoemd tot korpschef van de politieregio IJsselland.

Niet bekend

Het vertrek van Wilzing betekent de derde aderlating voor de CRI-top in betrekkelijk korte tijd. Vorige maand gaven C.D. Schaap en Y. van der Meer al de wens te kennen het korps binnenkort te willen verlaten.