Personalia

M.C. Houthoff wordt per 1 juni projectmanager bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van justitie.

Houthoff (45), nu nog directeur van VluchtelingenWerk Nederland, wordt op Justitie onder meer belast met de oprichting van twee landelijke intake-centra voor asielzoekers. Houthoff is acht jaar directeur van VluchtelingenWerk geweest. Elke asielzoeker die Nederland vanuit België of Duitsland moet zich in de toekomst melden bij een van de twee intake-centra. Daar wordt binnen 24 uur beslist of de asielaanvraag serieus genoeg is om toegang te geven tot de asielprocedure en de daaraan verbonden opvang.