Onderzoek naar fraude bij centrale bank Spanje

MADRID, 7 APRIL. Het openbaar ministerie in Madrid is na publikaties in een dagblad een onderzoek begonnen naar mogelijke zwart-geld praktijken van de voormalige gouverneur van de Spaanse centrale bank, Mariano Rubio.

De door het Madrileense dagblad El Mundo geuite beschuldiging van Rubio kwam uitgerekend in de week dat onder het motto “Stop de fraude, een plicht voor ons allen” de Spaanse burger wordt opgeroepen de belasting niet te ontduiken. “68.000 peseta's aan fraude betekent een pensioenuitkering van een maand minder”, aldus de campagne.

El Mundo publiceerde deze week aanhoudend bankdocumenten die er op wezen dat Rubio bij de Ibercorp-bank een geheime bankrekening met enkele miljoenen guldens aanhield. De rekening zou ondermeer benut zijn om de winsten van met zwart geld verrichte beurstransacties uit het zicht van de fiscus te houden. In een eerste verklaring heeft Rubio alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Rubio werd twee jaar geleden al beursmanipulaties en handel met voorwetenschap verweten in het 'Ibercorp-schandaal'. Premier González garandeerde toen dat Rubio “een volledig fatsoenlijk man” was. Het mandaat van de bankgouverneur werd mede op grond daarvan verlengd tot halverwege vorig jaar.

De kwestie-Rubio wordt toegevoegd aan de stortvloed van schandalen die de regering van Felipe González sinds eind vorig jaar te verwerken heeft gekregen. De Spaanse regering heeft verklaard dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht.

    • Steven Adolf