'Non-profit moet op markt letten'

DEN HAAG, 7 APRIL. Als non-profit organisaties onvoldoende inspelen op veranderende eisen van de maatschappij, zal de markt het aanbod saneren. Veel 'maatschappelijke dienstverleners, zoals bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, zullen dan verdwijnen, ondanks de behoefte eraan.

Dit zei S. de Waal, redacteur van het gisteren gepresenteerde 'Handboek Maatschappelijk Ondernemerschap'. Fractievoorzitter Brinkman van het CDA kreeg het eerste exemplaar aangeboden.

Besturen en directies van non-profit organisaties komen, volgens De Waal, onder toenemende druk te staan. “Ze moeten ondernemen met commerciële taakstellingen, maar staan vaak voor het verantwoorden van maatschappelijk pijnlijke beslissingen. Daarbij moeten ze keuzes maken die vroeger uitsluitend aan de politiek waren voorbehouden. Deze organisaties moeten nu financiële risico's nemen, zoals bijvoorbeeld projectontwikkeling door woningbouwcorporaties.”

Non-profit organisaties die niet alert inspelen op de veranderende maatschappij zullen de gevolgend daarvan aan den lijve ondervinden, denkt De Waal. “Er zullen forse directiewisselingen plaatsvinden. Als niet aan verwachtingen wordt voldaan, kan dat zelfs tot faillissementen leiden. Op de lange termijn zullen sommige maatschappelijke initiatieven misschien helemaal niet meer bestaan.”

Volgens De Waal is Nederland langzaam op weg om van welzijnsstaat te veranderen in een land met 'welzijnskapitalisme'. Burgers moeten daarom, zoals beschreven in zijn handboek, meer ruimte en mogelijkheden krijgen om zelf initiatieven te kunnen blijven ontplooien. “De overheid zal de regelgeving soepeler moeten maken. De non-profit sector moet zich zowel op de subsidiegever richten als op de vraag van de markt. Het idealisme moet echter wel behouden blijven, te commercieel optreden van de organisaties zal bestraft moeten blijven”, meent De Waal.

Brinkman vindt dat vooral moet worden gekeken of de verschillende organisaties over voldoende draagvlak beschikken. “De Nederlandse politiek is niet bezig de verzorgingsmaatschappij af te breken. Er moet wel gewerkt worden aan een zo zakelijk en doelgericht mogelijk denken van de non-profit organisaties. Het opvangen van maatschappelijke behoeftes is niet alleen een taak voor particuliere initiatiefnemers, maar ook van de overheid. Het is belangrijk om als overheid een vorm van betrokkenheid overeind te houden.”