Nederlandse exporteurs rekenen op groei in VS

ROTTERDAM, 7 APRIL. Zestig procent van de Nederlandse ondernemers die exporteren naar de Verenigde Staten en Canada zijn optimistisch over de groeimogelijkheden voor dit deel van hun uitvoer. De meeste kansen zien deze bedrijven voor de afzet in Noord-Amerika van levensmiddelen, high-techprodukten, chemicaliën, produkten voor de automobiel- en machine-industrie en diverse agrarische produkten.

Dit blijkt uit een enquête van ABN Amro, waarvan de uitkomst vandaag op een symposium onder de titel 'Why America now' is bekendgemaakt. Veel ondernemers overwegen Noord-Amerika als nieuw afzetgebied of willen hun bestaande activiteiten op die markt uitbreiden. Als belangrijke positieve aspecten zien ze het grote marktpotentieel, de huidige gunstige koersverhouding van de gulden ten opzichte van de dollar en de aantrekkende economie in Noord-Amerika.

Nederland telt 10.400 exporterende ondernemingen met meer dan twintig medewerkers, waarvan 22 procent (2.300 bedrijven) zaken doet met Noord-Amerika. Volgens de onderzoekers zou het aantal exporteurs naar Noord-Amerika op korte termijn kunnen groeien tot 4.000. Het grootste deel van de bedrijven exporteert rechtstreeks naar afnemers, en 17 procent van de afzet loopt via eigen vestigingen in Noord-Amerika. Dit deel van de Nederlandse export vertoont een groeitendens.

Van de ondervraagde ondernemers verwacht 30 tot 40 procent positieve effecten voor de Nederlandse export van de handelsakkoorden GATT en NAFTA; 5 tot 10 procent verwacht daarvan een negatieve invloed.

Van de 10.400 Nederlandse exporteurs hebben er 3.300 gedurende de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in het buitenland. Een kwart van hun acht een uitbreiding van die buitenlandse investeringen mogelijk. Van degenen die nog geen buitenlandse vestiging hebben sluit eveneens een kwart (1.700 bedrijven) investeringen buiten Nederland in de nabije toekomst niet uit. Goedkope arbeid, het belangrijkste motief om buitenlandse activiteiten te ontplooien, speelt wat Noord-Amerika betreft geen rol. De meest genoemde reden is de verwachting dat aanwezigheid van eigen mensen kan leiden tot vergroting van de afzet.