Nederland en België: akkoord over asielbeleid

DEN HAAG, 7 APRIL. Nederland en België gaan intensiever samenwerken op het gebied van het asielbeleid.

Staatssecretaris Kosto (justitie) en minister Van Thijn (binnenlandse zaken) hebben dat gisteren in Den Bosch afgesproken met de Belgische minister van binnenlandse zaken Tobback.

De Belgische bewindsman leverde vorige week kritiek op de aanscherping van het Nederlandse asielbeleid, zoals Kosto dat onlangs aangekondigde en waarmee de Tweede Kamer instemde. Aan de grenzen met België en Duitsland komen observatieposten van waaruit 'vliegende brigades' van de marechaussee worden gewaarschuwd over buitenlanders die de grens over komen. Vluchtelingen die bij aanhouding asiel aanvragen, worden overgebracht naar in te richten 'intake-centra'. Binnen 24 uur wordt beslist of de asielaanvraag serieus genoeg is om toegang te geven tot de asielprocedure en de daaraan verbonden opvang. Kansloze asielzoekers gaan direct terug naar het buurland waar ze vandaan zijn gekomen.

Tobback noemde deze opzet “natuurlijk niet houdbaar en werkbaar.” Hij zei niet van plan te zijn medewerking aan de aanscherping van het Nederlandse asielbeleid te verlenen. Gisteren hield hij de Nederlandse bewindslieden voor dat ook België vliegende brigades kan creëren, maar dat er dan louter sprake is van een ping-pongspel met de buurlanden. Volgens Kosto is dat nadrukkelijk niet de bedoeling. De volgende afspraken werden gisteren gemaakt:

De Benelux gaat nog deze maand met Duitsland overleggen over het eerder in werking laten treden van een deel van het Verdrag van Schengen, dat opheffing van controle aan de binnengrenzen regelt en onder meer uniformering van het asielbeleid nastreeft. Het gaat daarbij om het tegengaan van het 'asielshoppen'. Het moet volgens Tobback, Kosto en Van Thijn op korte termijn onmogelijk worden dat een asielzoeker die in één van de vier landen is afgewezen, probeert alsnog asiel te krijgen in één van de andere landen.

België, Nederland en wellicht Duitsland gaan gezamenlijk overleg voeren met landen waar naartoe afgewezen asielzoekers worden uitgewezen. Het land dat de beste contacten heeft met dergelijke landen, krijgt daarbij het voortouw.

De vreemdelingenpolitie van België en Nederland gaan vingerafdrukken uitwisselen, met name om snelle uitzetting van illegalen mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, zullen de systemen van beide landen snel op elkaar worden aangesloten.

Voor afstemming van het gezamenlijke beleid zal op ambtelijk niveau maandelijks overleg worden gevoerd tussen België en Nederland. Kosto en Tobback zullen elkaar elk half jaar treffen.

Gisteren werd bekend dat M.C. Houthoff, directeur van VluchtelingenWerk, in juni overstapt naar het ministerie van justitie als projectmanager bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij zal zich onder meer bezighouden met het realiseren van de twee intake-centra voor asielzoekers, in voormalige kazernes in Roosendaal en bij Arnhem. Houthoff is ruim acht jaar directeur van VluchtelingenWerk geweest.