MeesPierson zoekt partner voor Multihouse

ROTTERDAM, 7 APRIL. Vorige week heeft de onderneming de bank MeesPierson opdracht gegeven om een dergelijke partner te zoeken. Dat heeft bestuursvoorzitter J. Moerenhout gisteren verklaard bij de presentatie van de jaarcijfers over 1993.

Eind februari maakte Multihouse al bekend dat vorig jaar een verlies van 15,7 miljoen gulden is geleden. Daarmee is het automatiseringsconcern nog verder in de rode cijfers gezakt. In 1992 had het bedrijf een negatief resultaat van 1,6 miljoen gulden.

Het verlies in 1993 is voor het grootste deel te wijten aan de kosten van een grootscheepse herstructurering. Multihouse moest een verlies van vijf miljoen gulden incasseren op het afstoten van activiteiten, terwijl de kosten van een sociaal plan, bedoeld voor de afvloeiing van personeel, eveneens vijf miljoen gulden bedroegen. Het personeelsbestand daalde het afgelopen jaar met 125 tot 432 mensen. In 1994 zal het aantal werknemers verder dalen naar 395.

Multihouse, dat vorig jaar een omzet boekte van 115 miljoen gulden, is volgens Moerenhout te klein om de concurrentie alleen te kunnen weerstaan. De onderneming hoopt in 1994 op een omzet van 100 miljoen gulden uit te komen; daardoor zakt Multihouse volgens Moerenhout “beneden de kritische grens”. Hoewel een in opdracht van Multihouse uitgevoerd onderzoek uitwees dat de organisatie zelftandig kan blijven bestaan, heeft de directie toch besloten MeesPierson een partner te laten zoeken. Hoe de verhoudingen in een eventuele nieuwe alliantie moeten komen te liggen, is nog niet duidelijk. Voor Moerenhout staat in ieder geval vast dat de eigen identiteit van Multihouse bewaard moet blijven. Het eigen vermogen van Multihouse bedroeg eind 1993 45 procent van het balanstotaal.

Multihouse wil zich na de herstructurering richten op softwaredienstverlening en het aanbieden van integrale netwerkautomatisering. Moerenhout verwacht dat de onderneming in 1994 uit de rode cijfers zal komen. De bestuursvoorzitter, die lange tijd bij Philips werkte, wil na afronding van de reorganisatie zijn positie bij Multihouse opgeven. Moerenhout kwam vorig jaar als crisismanager binnen, nadat directeur en aandeelhouder H. Jaeken te kennen had gegeven niet nog eens een reorganisatie te willen leiden.