Lagere beleningsrente DNB waarschijnlijk

AMSTERDAM, 7 APRIL. De recente verzwakking van de Duitse mark in het Europese wisselkoersmechanisme geeft DNB de ruimte om vanmiddag de beleningsrente met 0,1 procentpunt te verlagen. Hierdoor kan DNB gedeeltelijk aanhaken bij de Franse en Belgische centrale banken, die de afgelopen dagen hun geldmarkttarieven in twee stapjes verlaagden met 0,2 procentpunt. Dat de renteverlaging in ons land (naar verwachting) achterblijft, is nog steeds te wijten aan het nieuwe, hogere Nederlandse inflatiecijfer van drie weken geleden. Dit cijfer temperde de kracht van de gulden enigszins, onder meer tot uiting komend in een slinkend renteverschil op de geldmarkt tussen Duitsland en Nederland.

De ontwikkeling van de D-mark is de laatste weken het spiegelbeeld geweest van die van de dollar. De druk op de dollar sinds half februari - mede een gevolg van de onrust op de Amerikaanse financiële markten - vertaalde zich als vanouds in een sterkere positie van de mark in het EMS. Geringe verlagingen van het Duitse Repo-tarief konden daardoor niet door DNB (en anderen) worden gevolgd. Sinds eind vorige week is de dollarkoers echter weer met 4 cent gestegen tot 1,9210 gulden vanochtend. Dit kwam zowel voort uit enig herstel van de rust op de financiële markten als uit de hernieuwde aandacht voor het krimpende verschil tussen de Duitse en Amerikaanse geldmarktrente. Zo rolde in Duitsland gisteren andermaal een fractioneel lager Repo-tarief uit de bus, nameljk 5,73 procent (min 3 basispunten). Door deze zaken verzwakte de mark enigszins in het EMS. Noteerde de Duitse munt ruim een week geleden nog 1,1249 gulden, vanochtend was de koers teruggekeerd naar het niveau van eind februari, namelijk 1,1224 gulden. De koersstijging van de gulden vertaalde zich in de verslagweek in een geringe daling van het 1-maands interbancaire tarief met 0,1 procentpunt tot 5,4 procent. Dit tarief noteert daarmee ruim beneden de huidige beleningsrente van 5,5 procent. Dit is voor DNB, naast de gulden/D-markkoers, een belangrijk gegeven bij de vaststelling van de nieuwe beleningsrente. De neer- en opgang van de dollar wordt ook weerspiegeld in de weekstaat. Moest DNB in de vorige verslagweek nog 260 miljoen gulden afschrijven op de valutareserve, deze keer werd de deviezenvoorraad met 320 miljoen gulden opgewaardeerd. Voorts valt in de weekstaat de verbetering op van de positie van 's Rijks schatkist met 4 miljard gulden. De schatkist is gevuld met de gebruikelijke einde-maands belastingafdrachten. Deze bedroegen overigens aanzienlijk meer dan 4 miljard gulden. DNB moest echter tevens opgenomen korte gelden bij het bankwezen aflossen. Tegenover de verkrapping van de geldmarkt uit hoofde van de betalingen aan het Rijk stond een vermindering van de binding van liquiditeiten door DNB met 2 miljard gulden (posten kasreserverekeningen en bankcertificaten).

Bron: Economisch Bureau ING Bank