Hogere rijsnelheid in VS leidt tot 17 % meer verkeersdoden

Hard rijden is bloedlink. Dat wordt bevestigd door de jongste cijfers uit de Verenigde Staten.

In 1987 hebben 40 staten in de VS hun snelheidslimiet op een aantal 'Interstate Highways' verhoogd van 55 mph (89 km/uur) naar 65 mph (105 km/uur). Net als in de discussie in ons eigen land werd ook hier het argument gehanteerd, dat de lagere snelheidslimiet nu eenmaal toch niet werd nageleefd. De '55-limiet' zou veilig kunnen worden verhoogd om de wet in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid, zo werd in het Congres betoogd. Een 'meer realistische maximumsnelheid' zouden de weggebruikers wel accepteren.

Het verkeersveiligheidsinstituut van de Amerikaanse verzekeraars verzette zich tegen die stellingname en voerde aan, dat het merendeel van de automobilisten door het verhogen van de toegestane maximumsnelheid wel degelijk harder zou gaan rijden. Daarin hebben ze gelijk gekregen. Na de invoering van de nieuwe snelheidslimiet schoot het aantal verkeersdoden op de Interstate Highways omhoog van rond de 2000 per jaar naar zo'n 2700 per jaar. Sindsdien is het aantal doden weer geleidelijk afgenomen. Op wegvakken waar de toegestane maximumsnelheid is verhoogd, is het aantal verkeersdoden nu 17 procent hoger dan vóór 1987. Op wegvakken waar nog steeds een maximumsnelheid van 55 mph geldt, is het aantal doden sinds 1987 juist met 28 procent gedaald.

Ook in Nederland heeft het verhogen van de maximumsnelheid geleid tot hogere snelheden. Aanvankelijk werd de nieuwe maximumsnelheid goed nageleefd en gaf minder dan 20 procent van de automobilisten te kennen regelmatig te hard te rijden. Eind 1992 was dat echter al weer 42 procent. Niet alleen het zakelijk verkeer rijdt stelselmatig te hard, datzelfde geldt voor steeds meer particulieren. Meestal geven bestuurders desgevraagd te kennen dat dit onopgemerkt gebeurt en dat men de snelheid aanpast aan die van anderen, zo bleek uit het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid. Zo bezien wordt het binnenkort weer tijd voor de volgende aanpassing van de toegestane maximumsnelheid om de wet weer met de werkelijkheid in overeenstemming te brengen (Nieuwsbrief Traffic Test)