Grontmij rekent op verdere groei van winst

DE BILT, 7 APRIL. Het advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft vorig jaar de winst opnieuw zien groeien en verwacht ook voor dit jaar een verdere stijging van het netto resultaat.

Grontmij realiseerde in 1993 een winst van 15,9 miljoen gulden, een stijging van 13 procent ten opzichte van 1992. De bedrijfsopbrengsten namen met 9 procent toe tot 496 miljoen gulden. De winst per aandeel bedroeg vorig jaar 4,96 gulden tegenover 4,48 gulden in 1992. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

Grontmij was vorig jaar betrokken bij een groot aantal projecten op milieu-terrein. Het jaarverslag noemt onder andere een saneringsplan voor de sterk verontreinigde Volgermeerpolder ten noorden van Amsterdam. Uitbreiding van wettelijke bepalingen op milieugebied brengt voor Grontmij uitbreiding van de adviestaken met zich mee.

De komende jaren ziet Grontmij een goede markt in de grootschalige vernieuwing van rioleringen. De komende tien jaar zal daarin naar schatting een bedrag van tien miljard gulden geïnvesteerd worden. Veel gemeenten betrekken Grontmij bij het opstellen van hun rioleringsplannen.

Het ingenieursbureau verwacht dat de markt voor zijn activiteiten zich breed zal ontwikkelen. De directie noemt onder andere de plannen om alleen al in de Randstad de komende jaren een miljoen woningen te bouwen, de aanleg van nieuwe spoorlijnen en nieuwe inzichten over landbouw en milieu.

Vorig jaar is het aantal buitenlandse opdrachten van Grontmij sterk toegenomen. Daarbij gaat het vooral om opdrachten uit landen als Polen, Hongarije, Rusland, Taiwan en andere landen uit Zuidoost-Azië. In 1993 kwam 15 procent van de omzet uit het buitenland.