Gedwongen hulp probleemgezin blijkt effectief

GRONINGEN, 7 APRIL. Kinderen uit probleemgezinnen hoeven in veel gevallen niet uit huis te worden geplaatst als hun ouders verplicht worden begeleid door 'opvoedingsspecialisten'.

Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep orthopedagogie van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij 34 ouders in Oost-Groningen gedwongen werden begeleid omdat ze hun kinderen verwaarloosden.

Het experiment werd opgezet door de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming en gesubsidieerd door het ministerie van justitie. Aan het experiment deden gezinnen mee waarvan de kinderen door de kinderrechter onder toezicht zijn gesteld van een gezinsvoogd. De ouders kampen met uiteenlopende problemen zoals overmatig alcoholgebruik, slechte huisvesting, financiële problemen en werkloosheid. Het gevolg was dat ze hun kroost niet goed verzorgden. Structuur en regelmaat in de opvoeding en dagelijkse verzorging ontbrak. Zo werden ze niet regelmatig gewassen, kregen de kinderen geen schone kleren en werd er niet regelmatig gegeten.

De vakgroep orthopedagogiek ontwikkelde een opvoedingsprogramma om de gezinnen te helpen. De behandeling gold als laatste kans: als door de gedwongen 'ouderopvoeding' geen verbetering zou optreden, zouden de kinderen uit huis worden geplaatst. De orthopedagogen - opvoedingsspecialisten - begeleidden de gezinnen gemiddeld acht uur per week gedurende drie tot tien maanden. Na een observatieperiode van ongeveer tien weken, werd de ouders thuis voorgedaan hoe ze het beste met hun kinderen konden omgaan en werd een vaste dagindeling vastgesteld.

Zo werden vaste tijdstippen afgesproken waarop werd opgestaan, er kwamen afspraken over etenstijden, het naar bed gaan van het kind en het uit school komen. “Het ging om praktische zaken”, aldus prof.dr. J.E. Rink die het experiment begeleidde. “Bijvoorbeeld: zorg dat de keukentafel schoon is, geef een kind aandacht als het uit school komt, zorg dat de hondendrollen van het binnenplaatsje zijn als de peuter er speelt. Een kind heeft stimulans en correctie nodig. Sommige ouders beseften niet dat een kindje ook eens een knuffel nodig heeft. Soms moest hen worden geleerd om een baby op schoot te nemen.” Ook met tieners werden afspraken gemaakt over het schoonhouden van de kamer en het meehelpen met de afwas.

De resultaten van het experiment zijn goed, vindt Rink. Bijna geen van de betrokken kinderen hoefde uit huis te worden geplaatst.