Export naar Duitsland herstelt zich

ROTTERDAM, 7 APRIL. De Nederlandse export naar Duitsland heeft zich in de tweede helft van 1993 hersteld. Dat blijkt uit een registratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot en met oktober vorig jaar.

In de eerste twee maanden van 1993 daalde de Nederlandse uitvoer naar Duitsland nog met ruim 10 procent, maar vanaf maart 1993 trad weer groei op. Die verbetering heeft te maken met een opleving van de Duitse economie. In het eerste kwartaal van 1993 kromp de industriële produktie in Duitsland nog met bijna 10 procent, maar die vermindering nam in de rest van het jaar af. Volgens het Statistisches Bundesambt is in februari van dit jaar de industriële produktie in Duitsland voor het eerst sinds twee jaar weer toegenomen. Nederlandse exportbedrijven kunnen van die stimulans profiteren.

Het CBS vermeldt zijn cijfers met grote voorzichtigheid, omdat de statistieken sinds de afschaffing van de douanecontroles binnen de Europese Unie sinds 1 januari 1993 niet meer zijn gebaseerd op gegevens uit douanedocumenten, maar op rapportages van de importerende en exporterende ondernemingen. Die response is nog onvolledig en bovendien zijn kleine ondernemingen van de rapportageplicht vrijgesteld. Op basis van de geregistreerde CBS-gegevens en een extra schatting waarbij rekening is gehouden met de onvolkomenheden in het systeem, is de invoer in Nederland uit Duitsland in de eerste tien maanden van 1993 11 procent gedaald, en steeg de uitvoer van Nederland naar Duitsland met 2 procent.

De totale geregistreerde Nederlandse uitvoer naar alle landen bleef in de eerste tien maanden van 1993 nagenoeg gelijk op een waarde van 207,77 miljard gulden. Sterke dalingen traden op in de uitvoer naar Italië, België, Spanje, Griekenland en de Scandinavische landen, maar naar Oost-Europa, Zuid- en Midden-Amerika en Azië werd veel meer geëxporteerd. Opvallend is de stijging van de uitvoer naar Aziatische landen als Indonesië en China. Minister Andriessen (economische zaken) heeft zijn doelstelling om in 1993 de Nederlandse export naar China op te schroeven tot boven de 1 miljard gulden, ruimschoots gehaald. De totale uitvoer naar China bereikte in de periode januari-oktober een waarde van 1,071 miljard gulden, een stijging van 89 procent ten opzichte van 1992 en die naar Indonesië van 890 miljoen gulden, een stijging van 59 procent.