Esten: klok teruggedraaid; Rusland wil 30 bases in GOS-landen

PAG.4 ESTEN VERONTRUST

MOSKOU, 7 APRIL. Rusland wil dertig bases in de andere voormalige Sovjet-republieken behouden. President Jeltsin keurde gisteren plannen van het Russische ministerie van defensie met die strekking goed, meldt het persbureau Itar-Tass.

Rusland heeft op het ogenblik naar schatting 16.000 militairen buiten de eigen grenzen gelegerd. Itar-Tass citeerde gisteren generaal Michail Kolesnikov, de Russische stafchef, die zei dat een aantal van de dertig bases zal worden bemand met militairen die nu al in de betreffende republieken zijn gelegerd.

Woordvoerders van het Russische ministerie van defensie konden gisteren geen toelichting geven op de plannen van hun ministerie. Of de plannen een uitbreiding betekenen van het aantal bases van de Russen buiten de eigen landsgrenzen of van het aantal militairen konden zij nog niet zeggen.

De Letse regering, die gisteren naar aanleiding van het nieuws uit Moskou in spoedzitting bijeen kwam, reageerde boos, omdat het radarstation van Skrunda in de plannen als basis wordt genoemd. Volgens de Letten is Skrunda geen militaire basis. Bovendien maken de Letten bezwaar tegen de taakomschrijving van de dertig bases die Rusland wil houden of krijgen. In de tekst van de plannen wordt gezegd dat ze dienen “om nieuwe wapens en militaire uitrusting te testen”. Daarvan kan volgens de Letse regering in Skrunda geen sprake zijn. Riga en Moskou zijn het in februari eens geworden over terugtrekking van de laatste Russische soldaten uit Letland; alleen op het radarstation van Skrunda zullen nog vier jaar lang Russen mogen blijven. Dit punt van het Russisch-Letse akkoord is in Letland zeer omstreden.

Op dezelfde dag waarop Moskou de plannen voor de dertig bases publiceerde liepen de besprekingen over de terugtrekking van Russische troepen uit twee andere voormalige Sovjet-republieken spaak. Rusland liet Estland gisteren weten niet langer bereid te zijn de Russische troepen uiterlijk 31 augustus uit Estland terug te trekken. In Tallinn werd direct geconcludeerd dat Rusland “zijn positie verhardt” en dat “de klok in het onderhandelingsproces een jaar is teruggedraaid”.

Tegelijkertijd liepen de besprekingen tussen Rusland en Moldavië over de aftocht van het Veertiende Leger uit de separatistische Dnjestr-republiek (Transnistrië) vast. Moldavië eist dat het Veertiende Leger vóór 1 juli vertrekt. Rusland wil het leger pas terugtrekken als “de politieke status” van de separatistische 'republiek' is geregeld. Als dat niet gebeurt, krijgt het Veertiende Leger volgens generaal Kolesnikov de status van 'basis' - naar waarnemers vermoeden een van de dertig bases die Rusland buiten de eigen grenzen wil handhaven. (AP, Reuter)