CSU rekent af met Strauss

BONN, 7 APRIL. De Beierse CSU, zusterpartij van de regerende CDU, begint steeds nadrukkelijker afstand te nemen van haar vroegere leider, de in 1988 overleden Franz Josef Strauss.

Dubieuze praktijken die lange tijd verborgen zijn gebleven komen aan het licht en dat kan de partij in dit superverkiezingsjaar slechts schade berokkenen. “Strauss was een man van tegenstellingen”, aldus Theo Waigel, voorzitter van de CSU en minister van financiën in de regering van bondskanselier Kohl, “iedereen wist dat hij geen heilige was.” Michael Glos, voorzitter van het CSU-smaldeel in de Bondsdag, zei: “We hebben geprofiteerd van Strauss en we zullen de gevolgen moeten dragen als het beeld van hem wordt aangetast en bepaalde negatieve aspecten aan het licht komen.” De CSU, die nu nog over een kleine meerderheid beschikt in het parlement van de vrijstaat Beieren, is in de peilingen naar 39 procent gezakt. De recente negatieve publiciteit over Strauss helpt dat cijfer niet herstellen. Een nederlaag van de CSU zou ook Kohls CDU niet ten goede komen.

De nieuwe beschuldigingen tegen Strauss, die persoonlijk en algemeen belang vaak te nauw met elkaar zou hebben verbonden, werden deze week geuit in het weekblad Der Spiegel. In een vraaggesprek vertelt de in ballingschap levende Beierse zakenman Eduard Zwick hoe Strauss hem hielp een belastingschuld van 73 miljoen mark terug te brengen tot acht miljoen. Bovendien adviseerde Strauss, die een regelmatige gast was in Zwicks vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk, de zakenman een confrontatie met de Duitse belastingdienst uit de weg te gaan door het te doen voorkomen alsof hij te ziek was om zijn huis in Zwitserland te verlaten. Zwick weet verder te melden dat hij regelmatig grote bedragen leende aan Beierse politici, bijdragen stortte in de kas van de CSU en Strauss regelmatig liet reizen in een van zijn vliegtuigen. Strauss kreeg “absolute prioriteit”, aldus Zwick, wanneer hij om het gebruik van een vliegtuig verzocht.

Zwicks beschuldigingen volgen op eerdere kritiek dat Strauss te nauwe contacten zou hebben onderhouden met de Oostduitse zakenman en DDR-spion Schalck-Golodkowski en dat hij een vriend zou hebben geholpen aan aantrekkelijke vleescontracten met de toenmalige DDR.

Volgens Der Spiegel beschikte Strauss over een Zwitserse bankrekening. Daarbij zou hij geholpen zijn door Zwick. Deze zakenman is gaan praten nadat de huidige premier van Beieren, Edmund Stoiber, en minister van financiën Georg von Waldenfels hadden ingestemd met de arrestatie van diens zoon wegens de belastingschulden van Zwick sr. Waldenfels ontkende gisteren overigens dat zijn ministerie Zwick een deel van zijn belastingschuld zou hebben kwijtgescholden.

Gisteren dreigde Zwick met meer onthullingen te zullen komen, nadat de penningmeester van de CSU, Kurt Faltlhauser, verklaarde dat zijn partij nooit geld van Zwick had gekregen. Zwick houdt vol wel geld aan de CSU te hebben betaald zonder daar ooit iets voor terug te hebben willen krijgen. Maar “de huidige machthebbers” in de CSU zijn dat kennelijk vergeten, net zoals ze de “bedelbrieven van hoge CSU-politici” zijn vergeten, meent de zakenman. Stoiber liegt als hij zegt dat hij mij niet kent, aldus Zwick tegenover de Süddeutsche Zeitung. “We hebben samen aan één tafel gezeten en voortreffelijk gegeten en gedronken.”

“Zwick is een ramp voor de partij van Strauss”, constateerde de Frankfurter Allgemeine, “maar wel een die haar goed uitkomt.” (Reuter)