Correcties & Aanvullingen

Blauwhoed BV

In de krant van vrijdag 1 april (Mens en bedrijf, pagina 12) zijn in het bericht over de benoeming van een nieuwe directievoorzitter bij Blauwhoed BV enkele fouten geslopen. De nieuwe topman ir. M.T. Kooistra die per 1 juni aantreedt, heeft achtereenvolgens en niet tegelijkertijd directiefuncties bij Wilma, PGGM en Wereldhave vervuld. Hij volgt de huidige directievoorzitter van Blauwhoed drs. G.G.W.M. Peters op, en niet directielid drs. I. van der Sluijs. De laatste blijft tot en met april 1995 lid van de directie.

Cityhopper

In de krant van dinsdag 5 april (Alleen brand in vleugel Cityhopper, pagina 3) is bericht dat eerder een Cityhopper in Nederland is neergestort, en wel in oktober 1982. Dat ongeluk gebeurde op 6 oktober 1981.

ARP

In de krant van 5 april (CDA'ers denken aan oppositie bij fors verlies, pagina 3) is gemeld dat KVP en ARP na de oorlog onafgebroken hebben geregeerd. Dat is in het geval van de ARP niet juist. De anti-revolutionairen deden niet mee aan het eerste kabinet-Beel (1946-1948), het kabinet-Drees/Van Schaik (1948-1951), en het eerste kabinet-Drees (1951-1952).