Compromis Gatt in maak over arbeid

GENÈVE, 7 APRIL. De laatste hindernis voor de bijeenkomst in Marrakesj, waar volgende week het akkoord over liberalisering van de wereldhandel wordt getekend, lijkt te zijn weggenomen. Vanmorgen was er een compromis in de maak over een verklaring inzake arbeidsomstandigheden. Het is de bedoeling dat later op de dag formeel te bezegelen, zo is vernomen van onderhandelaars in Genève.

Het in december bereikte akkoord in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) moet volgende week worden ondertekend tijdens een ministersbijeenkomst van de 119 betrokken landen in Marokko.

Vooral de Verenigde Staten en Frankrijk verlangen dat er alsnog een sociale paragraaf komt. Zij vrezen oneerlijke concurrentie van ontwikkelingslanden die kunnen profiteren van lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden.

De ontwikkelingslanden op hun beurt verdenken de rijke landen ervan arbeidsomstandigheden te willen aangrijpen voor protectionistische maatregelen.

De Amerikanen willen dat het verband tussen handel en arbeidsomstandigheden in het takenpakket komt van de per 1 januari 1995 op te richten World Trade Organization (WTO). Deze wereldhandelsorganisatie komt in de plaats van de GATT. (Reuter, KRF)