Bouw- en Houtbond

'Bond: asielzoekers geen voorrang bij huisvesting' kopte NRC Handelsblad van 29 maart en in de eerste alinea van het bijbehorende artikel staat: “De Bouw- en Houtbond FNV wil niet dat woningen met voorrang aan asielzoekers worden toegewezen.” Dit is een onjuiste weergave en interpretatie van hetgeen ik zei in een toespraak voor de bondsraad van de Bouw- en Houtbond FNV.

Ik refereerde aan de zorg die door woningcorporaties is uitgesproken, nadat de overheid hun had verzocht dit jaar nog twintigduizend woningen extra ter beschikking te stellen aan asielzoekers. Vervolgens zei ik in mijn toespraak 'dat een dergelijke situatie tot grote sociale onrust zal leiden'. Daaraan voorafgaand zei ik dat er dertigduizend bouwvakkers werkloos zijn, de gemeenten in 1993 minder dan vijftig procent van het bouwbudget hebben besteed en dat er een groot gebrek is aan goedkope woningen. Om aan de vraag te voldoen en spanningen te voorkomen zal er dus op korte termijn gebouwd moeten worden en geschikte lege kantoorgebouwen voor bewoning moeten worden aangepast, concludeerde ik. De conclusie dat de Bouw- en Houtbond FNV niet wil dat woningen met voorrang aan asielzoekers worden toegewezen, is derhalve niet correct.

    • Houtbond Fnv
    • Roel de Vries
    • Voorzitter Bouw-