Boedapest: geen akker vreemdeling

BOEDAPEST, 7 APRIL. Het Hongaarse parlement heeft gisteren een wet aanvaard die de aankoop van boerenland door buitenlanders verbiedt. Het bezit voor Hongaren zelf wordt gebonden aan een maximum van 300 hectare. De wet, die grootscheepse verkoop van grond wil voorkomen in een tijd dat boeren met een crisis te maken hebben, beperkt het leasen van land tot een maximum van tien jaar. Tot nu hadden buitenlanders toestemming nodig van het ministerie van financiën als ze akkers wilden kopen of ze moesten een Hongaarse firma opzetten. Coöperaties mogen in Hongarije maximaal 2500 hectare bezitten. (Reuter)