Bestandsoverleg voor heel Bosnië

SARAJEVO, 7 APRIL. Op het vliegveld van Sarajevo zijn vanochtend de militaire leiders van de moslims en de Bosnsiche Serviërs besprekingen begonnen over een staakt-het-vuren.

Gisteren nog beschoten de Serviërs de moslim-enclave Gorazde en was het geweld aanleiding voor de Serviërs om de bevelhebber van de VN-vredesmacht in Bosnië de toegang tot Gorazde te ontzeggen.

Het overleg op het vliegveld van Sarajevo wordt gevoerd door de Bosnisch-Servische opperbevelhebber, generaal Ratko Mladic, en de opperbevelhebber van het Bosnische regeringsleger, generaal Rasim Delic. Het wordt bijgewoond door de VN-afgezant voor Bosnië, Akashi. Deze sprak gisteren samen met generaal Rose in Pale met de leiders van de Bosnische Serviërs. Na dit overleg wilde Rose doorreizen naar Gorazde, de enclave in het oosten van Bosnië die al tien dagen lang het doelwit is van een Servisch offensief. Rose mocht van de Serviërs echter niet naar Gorazde: de toestand zou te gevaarlijk zijn. Enkele VN-waarnemers en verbindingsofficieren mochten wel naar de enclave.

Akashi en Rose kregen in Pale te horen dat de Bosnische Serviërs hun offensief tegen Gorazde hebben gestaakt. Later gisteren maakten de vier VN-waarnemers in de enclave echter melding van voortgaande Servische beschietingen op moslim-stellingen in de omgeving van de stad. Radio-Sarajevo meldde gisteravond dat het offensief van de Serviërs onverminderd wordt voortgezet en dat veel vluchtelingen uit de omgeving Gorazde binnenstromen.

De plaatselijke autoriteiten in Gorazde reageerden verbitterd op het besluit van Rose, af te zien van zijn reis naar de enclave. In een brief, gericht aan de leiders van de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en aan de VN en de EU, schreef het gemeentebestuur dat zij “general Rose en de Servische agressor toestaan te spelen met het lot van duizenden mensen”. “Uw officieren collaboreren openlijk met de agressor.” Door na te laten naar Gorazde te komen stelt Rose “willens en wetens de agressor in staat te vernietigen wat nog overeind staat”, aldus de brief. (Reuter, AP, AFP)