Bedrijven claimen 650 mln schade Golfoorlog

DEN HAAG, 7 APRIL. Bij het ministerie van buitenlandse zaken hebben 102 Nederlandse bedrijven voor in totaal 650 miljoen gulden claims ingediend wegens geleden schade door de inval van Irak in Koeweit in 1990.

Nog eens 200 particulieren dienden schadeclaims voor een bedrag van 70 miljoen in. Dat heeft een woordvoerder van het departement gisteren bevestigd.

Het ministerie doet dienst als 'doorgeefluik' van de claims, naar de United Nations Claim Commission, een speciaal opgerichte VN-commissie. Bij de wapenstilstand in de Golfoorlog is afgesproken dat Irak 30 procent van zijn olie-export zal gebruiken voor schadeloosstellingen. De VN-commissie zal proberen de claims te verhalen. Schade die volledig is voortgekomen uit het ná augustus 1990 ingestelde handelsembargo wordt niet vergoed.

Bedrijven die hun transacties herverzekerd hadden bij de Staat, via de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij, hebben hun geld wel teruggekregen. NCM-directeur Groen zei voor de Avro-microfoon dat het hierbij gaat om een bedrag van 197 miljoen gulden. De NCM, die politieke risico's herverzekert, heeft dat bedrag van de Staat teruggekregen.