Arbeiders met 'vakantie'; Moskou vreest enorme stijging werkloosheid

MOSKOU, 7 APRIL. De werkloosheid in Rusland dreigt het eind van dit jaar op te lopen tot bijna 15 miljoen mensen, wat overeenkomt met 18 procent van de beroepsbevolking. Het officiële werkloosheidspercentage staat nu op 1,5 procent.

Dit hebben hoge Russische functionarissen gisteren verklaard.

Volgens Fyodor Prokopov, hoofd van het federale arbeidsbureau, zei dat de officiële werkloosheid eind dit jaar zal oplopen tot 6,5 miljoen mensen. Daarnaast zal de verborgen werkloosheid dan vier tot acht miljoen personen bedragen.

De afgelopen weken hebben honderden fabrieken in het hele land hun activiteit moeten stilleggen door stijgende schulden en oprakende voorraden. Veel arbeiders zijn naar huis gestuurd voor onbetaalde vakanties. Volgens het officiële informatiebulletin van de overheid is de industriële produktie in februari gedaald met een recordpercentage van 27,1 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Vorig jaar viel de industriële produktie terug met 16,2 procent en in 1992 met 18 procent.

De Russische regering is zeer bezorgd over de mogelijk rampzalige effecten van een stijgende werkloosheid, wanneer de staatssubsidies voor inefficiënte ondernemingen worden geschrapt als onderdeel van markthervormingen. Na het aftreden van de radicale hervormers in de regering eerder dit jaar hebben ministers benadrukt dat de hervormingen moeten worden afgezwakt om sociale onrust te voorkomen. Hervormers vrezen dat dit zal leiden tot hogere uitgaven en hyperinflatie.

Vice-premier Yuri Yarov zei gisteren dat de overheid meer geld moet uitgeven voor zwakkere groepen onder de bevolking. Hij viel een besluit van het ministerie van financiën aan om de lonen en pensioenen in het tweede kwartaal niet te indexeren. “Een puur monetairistische benadering zonder acht te slaan op wat er in de maatschappij gebeurt, betekent dat de kosten van een sociale explosie hoger zullen zijn,” zei hij tijdens een persconferentie. “We moeten stappen nemen om te verzekeren dat er geen toename is van het aantal mensen onder de armoedegrens. Als we dit kunnen bereiken, zullen we dat als een overwinning beschouwen.”

Minister van arbeid en werkgelegenheid Gennady Melikyan zei dat sprake is van een daling van het aantal mensen onder de armoedegrens als gevolg van grote overheidssubsidies die aan gepensioneerden en mensen met kinderen worden uitgekeerd. Volgens de bewindsman kregen in februari 24,8 miljoen mensen minder dan 50.000 roebel (28 dollar) per maand, in januari waren dat er nog 52,6 miljoen. Het gemiddelde loon is nu 150.000 roebel per maand. Prokopov suggereerde dat de overheid tijdelijke werkprogramma's kan opstellen, waarbij mensen betaald krijgen voor het schoonmaken van steden. Personen die herscholingsprogramma's volgen zouden meer geld krijgen dan degenen die alleen een werkloosheidsuitkering ontvangen. (Reuter)