Allo

Hoe heet de burgemeester van Wezel en hoe kom je dat te weten? Je koopt een echoput op, plaatst deze in het gazon en roept heel hard 'Wezel'. De put antwoordt: 'Ezel'.

In de vraag staat tweemaal het woord hoe. De eerste keer ('hoe heet') wordt gevraagd naar een naam, de tweede keer naar een methode. 'Hoe' heeft hier twee betekenissen. Als je deze niet weet, kun je de vragen niet beantwoorden. 'Hoe' is een vraagwoord. Dat heb ik pas geleerd.

Sinds onze fusie heb ik voor het eerst uitzicht op de nieuwe leerlingen. De hele kleine, de eerste klassen, mag ik geen les geven. Maar nu moet ik een proefwerk in 1c surveilleren. Deze eersteklassers zijn extra bijzonder. Ze zijn extra dom: het is een vm-klas. Dom en klein: leuk is dat. Ze zijn zo klein dat er wel anderhalve tegelijk in een flinke rugzak kan. De domheid zie je niet meteen.

Vm staat voor vbo-mavo en vbo heette vroeger lbo. Ze zitten wiskunde te maken: 'bereken 3,15 x 4,5' (met rekenmachien). Een andere vraag luidt: 'Een vader wil de kamer van een van zijn dochters schilderen. De kamer heeft 4 muren die 4 meter lang en 3 meter hoog zijn. Wat is de oppervlakte van een muur in m?' Bij Engels krijgt de vraag 'Wat is de oppervlakte' als antwoord 'surface'. 'Wat' is een vraagwoord met twee betekenissen en het leven is niet eenvoudig.

Je kunt zien dat het een vm-klas is. Voor dit buitengewest bevat deze klas veel, een hoog percentage allochtoontjes. Veel allo's kleurt een klas. Een soort coupe de soleil in het groot. Natuurlijk tref je er meer aan in een vbo-mavo klas dan in een havo-klas. Allo's zijn dommer dan gewone mensen, dat weet iedereen. Allo's zijn zo dom omdat Nederlands voor hen een tweede taal is en ze dus in de knoop komen met bijvoorbeeld vraagwoorden. Allo's worden daarom NT2'ers genoemd. NT2 = Nederlands als tweede taal. Ook dat weet ik pas sinds kort.

Ik heb nog meer geleerd: aan algemene taalvaardigheid mankeert het veel NT2'ers niet, de problemen zitten in de schooltaalvaardigheid. Op school, daar struikelen ze over de vraagwoorden, dan breekt het gebrek aan idioom op, op die plek onderscheiden ze de signaalwoorden niet. Signaalwoorden zijn de woorden 'daar', 'dan' en 'op die plek'. Dat een NT2'er vreemde woorden niet kent, zoals 'signaalwoord', dat is meestal geen probleem. Maar de tweede 'dat' in deze laatste zin betekent iets heel anders dan de eerste 'dat' en dat is moeilijk.

Rob Knoppert

PS.1 Ik was in een lege school in Maasbracht, een verlaten niet meer gebruikte door een fusiegolf opgeheven, prima, keurig onderhouden, pico-belloschool in Maasbracht. Er naast stond een overmatig groot buurthuis: ook een voormalige school. Hoeveel scholen staan er leeg in Nederland? Hoeveel asielzoekers kunnen in een school gehuisvest worden?

PS.2 Klas 1c is inmiddels bezig met een proefwerk muziek. Vraag 15. 'Welke klankeigenschap past het beste bij dof-scherp? a. toonsterkte b. klankkleur c. toonduur d. toonhoogte.'

Je zal NT2'er zijn en dit moeten beantwoorden.

PS.3 Over taal gesproken: hoeveel mensen verwarren de begrippen 'allochtoon' en 'asielzoeker'?

PS.4 Moeten van Brinkman openbare allo's naar openbare witte scholen of juist naar christelijke, en moeten dan christelijke witten naar openbare allo-scholen of juist niet en waarom en hoe zit het met een katholieke allo, die geen protestantse godsdienstles wil?

PS.5 Klas 1c is net een vlucht spreeuwen: druk, warrig, maar met een razendsnelle reactie.

    • Rob Knoppert