Reorganisatie drukt winst Batenburg

Batenburg Beheer, installatie- en fabricagebedrijven binnen de sector elektrotechniek, heeft zijn netto resultaat vorig jaar met 30 procent zien dalen tot 4,8 miljoen gulden.

Vooral voorzieningen voor herstructureringen bij twee bedrijven waren daarvan de oorzaak. Dat vergde 1,9 miljoen aan voorzieningen.

In 1992 werd 6,8 miljoen gulden winst geboekt. Volgens de directie wordt 1994 een moeilijk jaar dat grote inspanning zal vergen om het winstniveau van 1993 te evenaren. Gewezen wordt op terughoudende investeringsbereidheid bij opdrachtgevers en de aanhoudende prijsdruk. Per aandeel daalde de winst in 1993 van 16,91 gulden tot 11,89 gulden. De tegenvallende resultaten nopen de onderneming tot een verlaging van de dividenduitkering van 6,80 gulden tot 5,50 gulden per aandeel. Batenburgs omzet nam toe van 163,6 miljoen tot 167,5 miljoen gulden. De groep omvat zes installatie- en fabrikagebedrijven met totaal 755 werknemers.