PTT kondigt nieuwe telefoonnummers aan

ROTTERDAM, 6 APRIL. PTT Telecom begint morgen een informatie-campagne om al zijn 7,5 miljoen abonnees op de hoogte te brengen van het feit dat driekwart van hen nieuwe telefoonnummers krijgt. Met ingang van 10 oktober 1995 zullen alle telefoonnummers uit tien cijfers bestaan. Het aantal netnummers wordt teruggebracht van 1046 tot 141. PTT Telecom denkt de campagne in twee maanden te kunnen afronden.

De vorig jaar aangekondigde maatregel om alle telefoonnummers (inclusief netnummer) te verlengen tot tien cijfers, is volgens PTT Telecom noodzakelijk om aan de groeiende vraag naar telefoonaansluitingen te kunnen voldoen en om nieuwe diensten (zoals het Europese alarmnummer 112) te kunnen invoeren. Daarnaast is de capaciteitsuitbreiding bedoeld om ruimte te scheppen voor concurrenten van PTT Telecom. Vanaf 1998 zal het telefoonverkeer in de Europese Unie volledig geliberaliseerd zijn, waardoor buitenlandse telecombedrijven via het PTT-netwerk hun diensten op de binnenlandse markt kunnen aanbieden.

Als gevolg van de invoering van een tientallig telefoonnummer zal ongeveer driekwart van de abonnees aan een ander nummer moeten wennen. Een deel van de aansluitingen krijgt een netnummer van drie en een abonneenummer van zeven cijfers, terwijl de rest van Nederland een netnummer van vier en een abonneenummer van zes cijfers krijgt. De operatie kost PTT Telecom ongeveer 100 miljoen gulden. Deze investering zal volgens PTT Telecom niet via tariefsverhogingen doorberekend worden aan de klanten.