OPG blokkeert prijsverlaging van insuline

ROTTERDAM, 6 APRIL. Geneesmiddelengroothandel OPG weigert een prijsverlaging door te berekenen bij de levering aan apothekers, die de Deense farmaceutische fabrikant Novo Nordisk per 1 april heeft bepaald. De fabrikant probeert op die manier een eind te maken aan de traditionele kortingen die groothandelaren aan apothekers geven.

Novo Nordisk is in Nederland veruit de grootste leverancier van insuline en is geen lid van de associatie van innovatieve farmaceutische bedrijven Nefarma. De leden van Nefarma hebben de overheid aangeboden de prijzen met vijf procent te verlagen. Novo Nordisk is nu met zes procent omlaag gegaan en heeft aangekondigd de komende jaren nog een paar procent te willen zakken.

De zes procent die Novo Nordisk nu wil doorvoeren komt voor twee procent op rekening van het bedrijf. De overige vier procent moet worden opgebracht door de apotheker. Die krijgt normaliter van de groothandel twee-plus-twee procent korting voor zogeheten 'goed koopmanschap' en directe betaling.

Novo Nordisk vindt die korting niet nodig, omdat juist bij insuline heel goed kan worden voorzien hoeveel een apotheker op voorraad moet hebben en het begrip 'goed koopmanschap' in dezen dus misplaatst is. Ook de korting voor directe betaling is volgens Novo Nordisk een achterhaalde zaak en moet worden gezien als een presentje voor de apotheker. De twee andere groothandels, Brocacef en Interpharm hebben niet geprotesteerd tegen de handelwijze van Novo. Een kleinere groothandel, Intercen van de fabrikant van merkloze geneesmiddelen Centrafarm heeft wel bezwaar en heeft de fabrikant laten weten de apotheker eventueel te willen gaan bevoorraden met andere preparaten dan die van Novo.

De Deense fabrikant heeft inmiddels de directie geneesmiddelenvoorziening van het ministerie van WVC op de hoogte gesteld van de weigerachtigheid van OPG. Reden waarom het bedrijf voor deze vorm van prijsverlaging heeft gekozen is “het terugbrengen van het exorbitant hoge kortingsniveau binnen de farmaceutische bedrijfskolom met inbegrip van de eveneens zeer hoge groothandelsmarge”, zo staat in een brief aan de OPG, de Ziekenfondsraad, de verzekeraars, de apothekersorganisatie KNMP en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.

De bedoelde kortingen die op het ogenblik worden gegeven aan apothekers belopen volgens terughoudende schattingen zo'n driehonderd miljoen gulden per jaar. Dat komt neer op ongeveer 200.000 gulden per apotheker. Die korting staat nog los van de 'twee plus twee' die door de maatregel van Novo Nordisk wordt aangetast en ook nog buiten de zogeheten stimulansregeling. Die laatste houdt in dat een apotheker bij het afleveren van een merkloos geneemiddel in plaats van een merkartikel een derde van het prijsverschil in zijn zak mag steken. Daarnaast heeft de apotheker nog een norminkomen aan de hand van de vergoeding per recept.

Novo Nordisk meent dat bij het verlagen van de prijzen de voordelen daarvan ten goede moeten komen aan de patiënt, respectievelijk diens verzekeraar. Voorts meent het bedrijf dat na het schrappen van de 'twee plus twee' nog ruimschoots ruimte is voor korting. Novo Nordisk wijst er voorts op dat de handelwijze van OPG “zou kunnen worden uitgelegd als een uitnodiging om in strijd met de bestaande regels de door de OPG vastgestelde hogere apotheekinkoopprijzen aan verzekeraars in rekening te brengen”.